ابرهای روسیه من رو کشتند!

ابرهای روسیه من رو کشتند!

دیدار با فرش پازیریک در موزه ارمیتاژ میسر گشت. فرش پازیریک هم از دیدن هم‌وطنانش خیلی خوشحال به نظر می‌رسید

دیدار با فرش پازیریک در موزه ارمیتاژ میسر گشت. فرش پازیریک هم از دیدن هم‌وطنانش خیلی خوشحال به نظر می‌رسید

دیگه این‌همه قشنگی زیاده‌رویه!، قصرپترهوف، سن‌ پترزبورگ

دیگه این‌همه قشنگی زیاده‌رویه!، قصرپترهوف، سن‌ پترزبورگ

I follow the Moskva Down to Gorky Park Listening to the wind of change

I follow the Moskva Down to Gorky Park Listening to the wind of change

این آبجو بار روسی رو در سن پترزبورگ پیدا کردم. ماءالشعیر اسلامی خیلی خوشمزه‌ای داشت

این آبجو بار روسی رو در سن پترزبورگ پیدا کردم. ماءالشعیر اسلامی خیلی خوشمزه‌ای داشت

سن پترزبورگ در ادبیات روسیه همیشه شهر هنر و فرهنگ بوده. به خدا قسم که هنوز هم هست.

سن پترزبورگ در ادبیات روسیه همیشه شهر هنر و فرهنگ بوده. به خدا قسم که هنوز هم هست.

موزه ارمیتاژ، یکی از بزرگترین موزه‌های جهان و حیاط خلوت کاترین کبیر

موزه ارمیتاژ، یکی از بزرگترین موزه‌های جهان و حیاط خلوت کاترین کبیر

کلیسای اسحاق مقدس، سن پترزبورگ

کلیسای اسحاق مقدس، سن پترزبورگ

x | x

Down
ابرهای روسیه من رو کشتند!

ابرهای روسیه من رو کشتند!

دیدار با فرش پازیریک در موزه ارمیتاژ میسر گشت. فرش پازیریک هم از دیدن هم‌وطنانش خیلی خوشحال به نظر می‌رسید

دیدار با فرش پازیریک در موزه ارمیتاژ میسر گشت. فرش پازیریک هم از دیدن هم‌وطنانش خیلی خوشحال به نظر می‌رسید

دیگه این‌همه قشنگی زیاده‌رویه!، قصرپترهوف، سن‌ پترزبورگ

دیگه این‌همه قشنگی زیاده‌رویه!، قصرپترهوف، سن‌ پترزبورگ

I follow the Moskva Down to Gorky Park Listening to the wind of change

I follow the Moskva Down to Gorky Park Listening to the wind of change

این آبجو بار روسی رو در سن پترزبورگ پیدا کردم. ماءالشعیر اسلامی خیلی خوشمزه‌ای داشت

این آبجو بار روسی رو در سن پترزبورگ پیدا کردم. ماءالشعیر اسلامی خیلی خوشمزه‌ای داشت

سن پترزبورگ در ادبیات روسیه همیشه شهر هنر و فرهنگ بوده. به خدا قسم که هنوز هم هست.

سن پترزبورگ در ادبیات روسیه همیشه شهر هنر و فرهنگ بوده. به خدا قسم که هنوز هم هست.

موزه ارمیتاژ، یکی از بزرگترین موزه‌های جهان و حیاط خلوت کاترین کبیر

موزه ارمیتاژ، یکی از بزرگترین موزه‌های جهان و حیاط خلوت کاترین کبیر

کلیسای اسحاق مقدس، سن پترزبورگ

کلیسای اسحاق مقدس، سن پترزبورگ


اشتراک در
خبرم کن
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments